Beviljade projekt

Webb- och Radioproduktion som gav alternativ fritidsaktivitet

Publicerades den 12 oktober 2023

Ett projekt som öppnade upp för kulturen

Bakgrund och syfte
I Tyringe finns det många fritidssysselsättningar att ägna sig åt om man är intresserad av idrott, dock finns det väldigt lite inom kulturområdet. Social exkludering bland ungdomar kan ofta leda till rastlöshet och olika former av missnöje.

I allmänhet prioriteras inte skapande av film, media och kultur rent ekonomiskt. Genom att erbjuda en annan fritidssyssla än den rent idrottsliga ville projektägaren balansera upp utbudet för att på så vis skapa en meningsfull sysselsättning för fler ungdomar.

Aktiviteter
Under projektets gång kompetensutvecklades tio personer, både tjejer och killar, vid totalt 40 undervisningstillfällen. På lektionerna gick man bland annat igenom kamerateknik, nätverksuppkoppling, ljud- och ljussättning samt webbhantering. Undervisningen innehöll även områden som att skriva manuskript, genomföra intervjuer, söka efter fakta och scenframställning.

En annan del av projektet handlade om praktiska övningar, vilka framför allt ägde rum på Tyrs Hov och vid studiebesök.

Resultat
Utöver det faktum att tio ungdomar har fått en kompetensutveckling finns också allt material, för den som är intresserad, att ta del av via hemsidan. Projektresultatet har gått att följa genom deltagarnas mediaproduktion under hela projekttiden.

Nya samarbeten har uppstått, så som Röda Salongen via Hässleholms kommun och medieskolor. Tack vare att projektet kommer att användas vid flera olika stora sammankomster, även internationella sådana, räknar projektägaren med att cirka 5 000 personer kommer att få tillgång till förbättrad service och infrastruktur.


PROJEKTFAKTA

Projektperiod: 2019-07-31 – 2021-03-30
Projektnamn: TSOSs webb- & Radio Produktion
Sökande: Tyringe skid- och skridskosällskap
Journalnummer: 2019-829
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 247 795 kr.
Leader Lag PH: 81 772 kr.
Totalt godkända utgifter: 329 567 kr.

Ursprunglig projektbedömning
Det är viktigt för den sociala hållbarheten då det I Tyringe finns många fritidssysselsättningar för ungdomar inom idrott, men väldigt få inom kultur. Genom att ta fram denna utbildning vill man skapa en meningsfull aktivitet för de ungdomar vars intresse ligger inom kultur/media/teknik och kanske t o m väcka intresset för fortsatta studier. Projektet kan på längre sikt även gagna övrigt föreningsliv.

Dela: