Beviljade projekt

Multilevel – äventyrsbanan som är tillgänglig för alla

Publicerades den 12 oktober 2023

En varsam, tillgänglig och uthållig äventyrspark

Bakgrund och syfte
Projektägaren ville säkerställa att alla, på lika villkor och oavsett funktionshinder, skulle kunna uppleva rörlighet och äventyr i en unik natur- och skogsmiljö. Genom att skapa dessa förutsättningar är det också lättare att uppmuntra fler människor till att spendera lite tid i naturen.

Ett annat syfte var att bidra med en ny besöksanläggning som i sin tur kan ge ringar på vattnet när det gäller det lokala näringslivet eftersom fler besökare lockas till kommunen.

Aktiviteter
Konstruktionen och byggnationen av höghöjdsbanan genomfördes med ett säkerhetssystem som hanterar olika former av funktionsvariationer. Området runt om anläggningen gjordes mer tillgänglig, bland annat med rullstolsanpassade stigar, anpassade bänkar, bord och toalett. Hemsidan startades och likaså företagets Facebook-sida. Dessutom inleddes flera olika nya samarbeten, som till exempel med Hotell Statt i Hässleholm och Lunnahöjagården.

Resultat
Den handikappanpassade äventyrsbanan finns nu komplett i de vackra skogarna i Sandåkra. Responsen har varit både god och stor! Första säsongen täckte intäkterna för samtliga lönekostnader och recensionsbetyget 5 av 5 nåddes på flera websidor, till exempel TripAdvisor och Facebook. Även responsen för flera föreningar som är aktiva inom funktionsvariationer har varit väldigt fin.

Rullstol eller inte – nu är det möjligt för den som vill att färdas 300 meter ovanför trädtopparna i en hastighet på cirka 75 km/timme.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2018-10-31 – 2019-04-18
Projektnamn: Multilevel Tillgängliga Äventyr Höghöjdsbana och Klätterträd i Sandåkra
Sökande: Climat AB
Journalnummer: 2017-4372
Åtgärd och fond: Projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden och gynnar flera parter.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 163 155 kr.
Egen privat finansiering: 34 016 kr.
Övrig privat finansiering: 44 509 kr.
Totalt godkänd finansiering: 241 680 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
Projektet kommer att skapa en varsam, uthållig och tillgänglig anläggning med ytterst liten miljöpåverkan. Projektet vill uppfylla behovet av att alla på liknande villkor ska uppleva rörlighet och äventyr. Projektet kommer även att ge ett positivt tillskott till besöksnäring och övrigt näringsliv i området. 

Dela: