Beviljade projekt

Den 24/9 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Torupasjön, vi ser med spänning fram emot resultatet!

Projektägare: Västra Torups Byalag

Syfte/Idé: Projektets huvudsyfte är att skapa en ny mötesplats för unga, gamla, pedagoger, skolelever, turister m.fl. att kunna umgås och mötas i en natur- och kulturmiljö.

Ett ytterligare övergripande mål är att öka tillgängligheten till de natursköna områdena genom vandringsleder samt att stimulera till ökat friluftsliv och fysiska aktiviteter. Därmed främjas folkhälsan och kunskapen om natur- och kulturmiljö samt hållbar utveckling.
Projektets syfte ska vara att arbeta för hållbar utveckling ur socialt-ekonomiskt- eller miljömässigt perspektiv.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet kommer att skapa en ny fysisk, och delvis handikappanpassad, mötesplats. En naturlig träffpunkt med möjligheter till naturupplevelser och utbildning.
Synergieffekten är att leden bidrar till en bättre folkhälsa och att man ökar antalet besökare i bygden.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-06-20
Projektnamn: Torupasjön
Sökande: Västra Torups Byalag
Journalnummer: 2017-5359
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Bedömning: Ansökan fick 276 poäng vara 33% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: