Beviljade projekt

FJORGYN – rehabilitering nära naturen

Publicerades den 29 oktober 2018

Bakgrund och syfte
Projektets syfte var att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening som är skonsam för både miljö och människa. Dessutom siktade man mot att skapa ett socialt företag där deltagare i utsatta målgrupper fick delta i aktiviteter som dels gav kompetensutveckling, dels förbättrade deltagarnas hälsa och ökade deras anställningsbarhet.

Aktiviteter
Under hela projektets gång har dagliga mindfullness-pass fungerat som en metod att förebygga och lindra stress, oro och depression men också för att förbättra fokuseringsförmåga och meningsfullhet. Nya samverkanskontakter har etablerats, både gentemot myndigheter och gentemot lokala företag och föreningar. Bland flertalet aktiviteter under projektets gång kan nämnas mathantverkskurser, workshops och yogaretreat. Projektet har också haft cirka 125 personer på studiebesök, bland annat Leader Lag PH som gästade projektet tillsammans med en japansk professor med intresse för grön rehabilitering.

Resultat
Totalt bestod projektet av 20 deltagare och elva nya nätverk skapades. Olika motgångar försvårade arbetet, bland annat pandemin som försvårade ekonomin och ett socialt företag kunde därför inte startas. Trots det har det varit ett stort intresse från besökare och fin respons från deltagarna. Givande kontakter med företag i trakten har etablerats och samarbetet med Holma Folkhögskola fick flera positiva utfall.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2018-09-06 – 2021-02-28
Projektnamn: Fjorgyn
Sökande: Fjorgyn Ekonomiska förening
Journalnummer: 2018-429
Åtgärd och fond: Ansökan var ett projektstöd inom Socialfonden – genomförande. Insatserna gynnar deltagare som står långt från arbetsmarknaden och ökar deras anställningsbarhet.

FINANSIERING OCH STÖD
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014 – 2020: 855 303 kr.
Leader Lag PH: 421 269 kr.
Egen finansiering och intäkter: 174 928 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 451 500 kr. 

Ursprunglig projektbedömning
Projektet leder till ett ett socialt företag skapas. Inom detta kan deltagare i utsatta målgrupper få delta i aktiviteter som dels ger dem en kompetensutveckling, dels förbättrar deras hälsa och viktigast av allt ökar deras anställningsbarhet. Aktiviteterna är dessutom skapade på ett sådant sätt att företaget kommer att bli självförsörjande och därmed kommer att kunna ta emot deltagare även efter det att projektet upphör. Detta kommer att gynna fler utsatta i samhället och leda till en ökad delaktighet och integration i samhället. 

Dela: