Beviljade projekt

Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe

Publicerades den 5 oktober 2017

Projektägare: Tyringe Byalag

Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket 2017-07-03 gett positivt besked om stöd till projektet Restaurering av miljön i Sanatorieskogen .
Projektet har beviljats ett projektstöd om 231 100:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 113 826:- och finansierar dessutom privat med 25 000:-

Projektet skall restaurera området i Sanatorieskogen till att påminna om forna tiders upplevelser och utseende, såsom det var under första halvan av förra århundradet då Tyringe var en kurort.
Ett rekreationsområde skall skapas och det forna springvattnet skall ersättas av ett nytt sådant.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-07-03
Projektnamn: Restaurering av miljön i Sanatorieskogen
Sökande: Tyringe Byalag
Journalnummer: 2016-7565
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 261 poäng vara 32,2 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: