Beviljade projekt

Base Camp Skåne har beviljats stöd

Publicerades den 5 oktober 2017

Projektägare: DOGO Productions, Jim Nilsson

Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Base Camp Skåne.
Projektet har beviljats ett projektstöd om 51 607:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 25 419:-

Projektet skall genomföra en förstudie för att specificera behoven och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne med samlad kompetens och kännedom om området för att assistera gästande filmteam. Noden är tänkt att underlätta för filmproduktion, för att framhäva områdets möjligheter och göra det mer attraktivt. Huvudsyftet är att locka hit större produktioner utifrån och kunna erbjuda kvalificerade tjänster på plats.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-05-22
Projektnamn: Base Camp Skåne
Sökande: DOGO Productions, Jim Nilsson
Journalnummer: 2016-6075
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 285 poäng vara 42,8% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: