Beviljade projekt

Projektet Entreprenörsmiljö skapade en fysisk mötesplats för företagare

Publicerades den 20 september 2017

En ny operativ verksamhet till gagn för det lokala näringslivet

Bakgrund och syfte
Mindre och mellanstora kommuner har ofta problem med kvalificerad arbetskraft där företag flyttar till andra orter. För att motverka detta ville projektet skapa ett lokalt alternativ till de nätverk som finns för entreprenörer och företag i till exempel Malmö. Målsättningen var att därigenom underlätta för invånare i Hässleholm att kunna starta och driva företag.

Aktiviteter
Inledningsfasen präglades av marknadsföring i form av nätverkande, uppsökande verksamhet och invigningsevenemang. Kontaktlistan med intressenter som upprättades i början av projektet hade utökats till 282 personer. Entreprenörsmiljön fylldes med evenemang i form av bland annat workshops, inspirationsföreläsningar och starta-eget-träffar.

I stället för att anställa en rådgivare för att hjälpa personer med företagsidéer beslutade man sig för att nyttja den kompetens som redan fanns på plats. Ett avtal slöts därför med Nyföretagarcentrum Hässleholm som gick in med ideell tid i projektet i form av rådgivningstimmar.

Resultat
Projektet har skapat en ny mötesplats för näringslivet i Hässleholms kommun. Detta har i sin tur resulterat i nya möten, samarbeten, nätverk, kunskap och inspiration. Antalet företagsstarter som kan härledas till projektet har varit markant högre än förväntat, trots coronapandemin som orsakade stora restriktioner under projektets gång.

Som om det inte var nog har projektet också resulterat i förbättrade kommunikationsvägar mellan kommun och näringsliv, ökad kännedom hos det lokala näringslivet samt ett fördjupat internt samarbete inom kommunen mellan de instanser som arbetar med näringslivsfrågor.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2017-10-25 – 2022-05-23
Projektnamn: Entreprenörsmiljö Hässleholm
Sökande: Hässleholms kommun
Journalnummer: 2017-1496
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Regionalfonden.
Genomförande: Insatserna ger ett stärkt entreprenörskap och företagare i lokala utvecklingsområden.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism.

FINANSIERING OCH STÖD
Regional- och socialfondsprogrammet 2014 – 2020: 1 584 333 kr.
Leader Lag PH: 782 890 kr.
Privat finansiering: 97 000 kr.
Totalt godkända utgifter: 2 462 223 kr.

Ursprunglig projektbedömning
Projektet ska underlätta för företag att starta verksamheter genom att erbjuda en fysisk miljö för nätverkande och tillgång till företagsstöd från professionella rådgivare. Kontorsplatser, inspirationsföreläsningar, kurser och andra events kommer att erbjudas till intresserade företag, allt för att skapa en levande och dynamisk miljö där verksamheter kan skapas och utvecklas.

Dela: