Beviljade projekt

Entreprenörsmiljö Hässleholm

Publicerades den 20 september 2017

Projektägare: Hässleholms Kommun

Projektet ska underlätta för företag att starta verksamheter genom att erbjuda en fysisk miljö med utrymme för nätverkande och tillgång till företagsstöd från professionella rådgivare. Kontorsplatser, inspirationsföreläsningar, kurser och andra events kommer att erbjudas till intresserade företag, allt för att skapa en levande och dynamisk miljö där verksamheter kan skapas och utvecklas!

Det är en stor glädje att kunna meddela att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Entreprenörsmiljö i Hässleholm.
Projektet har beviljats ett projektstöd om 1 694 749:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 834 726:-

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-10-25
Projektnamn: Entreprenörsmiljö Hässleholm
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2017-1496
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Regionalfonden– genomförande:
Insatserna ger ett stärkt entreprenörskap och företagande i lokala utvecklingsområden.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism.
Bedömning: Ansökan fick 409 poäng varav 61,1% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: