Projektträff Socialfonden

Leader i Skåne arrangerade den 6 mars 2019 en projektträff för personer som driver, eller som funderar på att starta, ett leaderprojekt med socialt fokus och/eller inom socialfonden.

Det var ett tillfälle för olika projektgrupper att träffa varandra, knyta kontakter och utbyta idéer, tips och erfarenheter. Vi bjöd också in aktörer som sitter på viktig information för sociala satsningar: Coompanion, Arbetsförmedlingen och Svenska ESF-rådet.

Vi ville sätta fokus på hur projekten kan leva vidare även efter projektets slut, för att skapa en framtidstro och en framtidsro.

Dela: