Projektträff Socialfonden

Leader i Skåne bjuder in till en projektträff för er som driver, eller som funderar på att starta, ett leaderprojekt med socialt fokus och/eller inom Socialfonden.

Det här är ett tillfälle för olika projektgrupper att träffa varandra, knyta kontakter och utbyta idéer, tips och erfarenheter. Vi har också bjudit in aktörer som sitter på viktig information för sociala satsningar.

Vi sätter fokus på hur projekten kan leva vidare även efter projektets slut, för att skapa en framtidstro och en framtidsro.

När: 6 mars, 11.30-16.10
Var: Prima Prima, Torggatan 3, Sösdala
Anmälan: Senast 25 februari till julia.falkman@leadersydostraskane.se. Ange deltagare och eventuell specialkost. Glöm inte att skicka med dina frågor till Coompanion, ESF-rådet och Arbetsförmedlingen!

Dela: