Leaderområden

Tipsa om sidan

Om Leader Skåne Nordväst Norra

Leader är en metod inom EU för lokal utveckling som kännetecknas av gränsöverskridande samarbete. Genom att särskilt ta till vara på de ideella krafterna underlättar leadermetoden för människor att bo och verka tillsammans. Leader erbjuder både ekonomiskt stöd, processtöd, nätverk och har alltid de lokala behoven som utgångspunkt. Det är de boende och verksamma i bygden som bäst vet vad bygden behöver!

Leader Skåne Nordväst Norra omfattar Bjuv, Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga kommuner samt Kågeröd-Röstånga församling i Svalövs kommun.


Leader Skåne Nordväst Norra      c/o Multisystem AB, Riksleden 1, 286 95 Eket      Tel: 0709-773333

Jordbruk och landsbygdsutveckling
Europeiska kommissionens webbplats Jordbruk och landsbygdsutveckling