Leader i Skåne har inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att mängder av idéer har förverkligats genom ekonomiskt stöd, processtöd och nätverksbyggande.

Verksamhet i projekten pågår för fullt men att söka nya projektmedel inom perioden är inte längre möjligt.

Följ oss gärna i arbetet inför nästa programperiod eller kontakta ert lokala leaderkontor för mer information.

 • Kan vi inte bara vara vi?
  I huvudet låter en tanke på ett sätt, och när du uttalar den låter den helt annorlunda. Känner du igen dig? Och vem är egentligen mer intelligent-de s...

Inspiration

Här har vi samlat några av våra fantastiska leaderprojekt från alla Skånes leaderområden som kan inspirera till nya projekt och aktiviteter.

 • Nyhetsbrev #13


  2014-11-24 14.56 | Skåne Nordväst Norra
  I nyhetsbrev #13 kan du läsa om utkastet till ny lokal utvecklingsstrategi som nu är ute på remiss och samverkan i utvecklingspr...
 • GRAND FINALE! - En Throwback Thursday med blicken mot framtiden


  2014-11-24 09.59 | Leader i Skåne
  Välkommen på Grand Finale för Leader i Skåne den 11 december! Vi avslutar programperioden 2007-2013 och laddar för den nya peri...
 • Stor leaderfest för hela Skåne


  2014-11-24 09.58 | Skånes Ess
  Välkommen på Grand Finale för Leader i Skåne den 11 december! Vi avslutar programperioden 2007-2013 och laddar för den nya perio...

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in