Leader i Skåne har inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att mängder av idéer har förverkligats genom ekonomiskt stöd, processtöd och nätverksbyggande.

Verksamhet i projekten pågår för fullt men att söka nya projektmedel inom perioden är inte längre möjligt.

Följ oss gärna i arbetet inför nästa programperiod eller kontakta ert lokala leaderkontor för mer information.

 • Tid för avslut och nystart
  Så har vi nu sagt ett tag i LeaderSkåne gänget och så är det för mig med. Jag håller på att avsluta min anställning på Länsstyrelsen Skåne för ett nyt...

Inspiration

Här har vi samlat några av våra fantastiska leaderprojekt från alla Skånes leaderområden som kan inspirera till nya projekt och aktiviteter.

 • Nu är vi tillbaka igen! 


  2014-08-21 16.23 | Lag PH
  Vi jobbar för tillfället med att hjälpa till med redovisningar av de projekt som fortfarande är igång och snart drar de första i...
 • Så här söker du projekt i JBVs databas


  2014-08-21 14.45 | Skåne Nordväst Norra
  Nu har vi tagit fram en guide i hur du söker projekt i Jordbruksverkets projektdatabas.
 • Lansering av samåkningssystem i Vånga


  2014-08-18 10.28 | Skånes Ess
  Den 20 augusti klockan 18.30 är det lanseringsfest för Vångas nya samåkningssytem på Vånga 77.1. Vid detta tillfälle finns möjli...

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in