Leader i Skåne erbjuder ekonomiskt stöd, processtöd och nätverk till lokala utvecklingsprojekt


Verksamheterna bedrivs inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Under perioden 2014-2020 kommer lokalt ledd utveckling med leadermetoden i Sverige att stödjas från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.


  • Gäddängen, Storkboet och Biboet

    Fulltofta Naturcentrum är ett sammanhängande strövområde på ca 2500 hektar i Hörby kommun, mitt i Skåne. Området förvaltas av Stiftelsen Skånska Lands...

Inspiration

Här har vi samlat några av de nästan 800 leaderprojekt som beviljats stöd från Skånes leaderområden. Låt dem inspirera till nya projekt och aktiviteter!

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in