Leader i Skåne har inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att mängder av idéer har förverkligats genom ekonomiskt stöd, processtöd och nätverksbyggande.

Verksamhet i projekten pågår för fullt men att söka nya projektmedel inom perioden är inte längre möjligt.

Följ oss gärna i arbetet inför nästa programperiod eller kontakta ert lokala leaderkontor för mer information.

Inspiration

Här har vi samlat några av våra fantastiska leaderprojekt från alla Skånes leaderområden som kan inspirera till nya projekt och aktiviteter.

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: henrik.andersson@lansstyrelsen.se
Logga in