Leader i Skåne erbjuder ekonomiskt stöd, processtöd och nätverk till lokala utvecklingsprojekt


Verksamheterna bedrivs inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Under perioden 2014-2020 kommer lokalt ledd utveckling med leadermetoden i Sverige att stödjas från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.


Inspiration

Här har vi samlat några av de nästan 800 leaderprojekt som beviljats stöd från Skånes leaderområden. Låt dem inspirera till nya projekt och aktiviteter!

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in