Leader i Skåne erbjuder ekonomiskt stöd, processtöd och nätverk till lokala utvecklingsprojekt


Verksamheterna bedrivs inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Under perioden 2014-2020 kommer lokalt ledd utveckling med leadermetoden i Sverige att stödjas från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.


 • Bygga för framtiden

  Mycket pekar på att människan har ett stort förändringsarbete framför
  sig om vi skall kunna lämna över en planet till våra barn som är rimligt
  förutsä...

Inspiration

Här har vi samlat några av de nästan 800 leaderprojekt som beviljats stöd från Skånes leaderområden. Låt dem inspirera till nya projekt och aktiviteter!

 • Årstämma 25 mars på Naturum


  2015-03-05 15.45 | Skånes Ess
  Leader Skånes Ess kallar medlemmar och inbjuder övriga till 2015 års föreningsstämma onsdagen den 25/3 kl 19.00 på Naturum Vatte...
 • I väntans tider


  2015-03-05 13.56 | MittSkåne
  Vi väntar fortfarande på besked om hur det blir inför nästa programperiod
 • Dags att förnya ert medlemskap!


  2015-03-04 13.39 | Leader Ystad-Österlenregionen
  Nu är det dags att förnya ert medlemskap i föreningen Leader Ystad-Österregionen för 2015.

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in