Leader i Skåne har inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att mängder av idéer har förverkligats genom ekonomiskt stöd, processtöd och nätverksbyggande.

Verksamhet i projekten pågår för fullt men att söka nya projektmedel inom perioden är inte längre möjligt.

Följ oss gärna i arbetet inför nästa programperiod eller kontakta ert lokala leaderkontor för mer information.

Inspiration

Här har vi samlat några av våra fantastiska leaderprojekt från alla Skånes leaderområden som kan inspirera till nya projekt och aktiviteter.

 • Nyhetsbrev #15


  2015-01-26 13.12 | Skåne Nordväst Norra
  I dagens nyhetsbrev kan du läsa om vårt ungdomsprojekt Gabriel Klint, vad som händer i strategiprocessen och de myndighetsföränd...
 • Intervjuer med projektägare/representanter


  2015-01-19 16.56 | Lag PH
  Vi har under en tid intervjuat ett antal projektägare/representanter om deras projekt som beviljats av Leader. Nu är samtliga in...
 • Ett projekt per dag


  2015-01-14 13.38 | Skånes Ess
  Verksamheten är nu igång som vanligt efter helgerna. I början av det här året slutrapporteras de sista projekten beviljade under...

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in