Leader i Skåne erbjuder ekonomiskt stöd, processtöd och nätverk till lokala utvecklingsprojekt


Verksamheterna bedrivs inom det svenska landsbygdsprogrammet.
Under perioden 2014-2020 kommer lokalt ledd utveckling med leadermetoden i Sverige att stödjas från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.


  • Sommar sommar sommarlov!?

    Ja det beror helt och hållet på vilken sida om utbetalningsansökningsskrivbordet man sitter.För alla tappra själar som avslutat sina projekt och jagat...

Inspiration

Här har vi samlat några av de nästan 800 leaderprojekt som beviljats stöd från Skånes leaderområden. Låt dem inspirera till nya projekt och aktiviteter!

Leader i Skåne, Östra Boulevarden 62A, 291 86 Kristianstad     E-post: kom.skanesess@leaderskane.se

Logga in