Örtoftapromenaden

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden vid Kävlingeån. Rekreationsområdet blir tack vare att Örtofta har en pågatågsstation även tillgänglig för dem som inte har bil. Vi vill med anläggningen stimulera till rekreation … Fortsätt läsa Örtoftapromenaden