Leaderområden

Tipsa om sidan

Om Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen består geografiskt av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, som har en lång tradition av gränsöverskridande samarbete. Med Leader ges nya möjligheter att utveckla vår region på ett sätt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.
Leader Ystad-Österlenregionen har under perioden 2008-2013 beslutat att fokusera på fem utvecklingsområden:

- Den företagsamma Ystad-Österlenregionen
- Den hållbara Ystad-Österlenregionen
- Den kreativa och aktiva Ystad-Österlenregionen
- Den välkomnande Ystad-Österlenregionen
- Den närande Ystad-Österlenregionen

Inom dessa områden kan exempelvis föreningar, privatpersoner och företag söka stöd för att driva allmännyttiga projekt.

En närmare beskrivning och varje område finns i Leader Ystad-Österlenregionens utvecklingsstrategi, som finns att ladda ner från dokumentarkivet på denna webbsida.

Relaterad information

Leader Ystad-Österlenregionen, Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad   Tel: 0738-52 15 16     E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se

Europeiska kommissionens webbplats Jordbruk och landsbygdsutveckling