Leaderområden

Tipsa om sidan

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som har använts inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Nu har Leader kommit också till Skåne!
Syftet med Leader är att förena ideella, privata och offentliga krafter för att skapa en stark lokal utveckling av landsbygden. Underifrånperspektiv, samverkan och lokal förankring är ledord. Leaderarbetet baseras på en lokal utvecklingsstrategi som utgår från invånarnas uppfattning om områdets möjligheter och problem. Lokala aktörer kan söka stöd hos Leaderföreningen för att genomföra projekt som syftar till att uppfylla de uppställda målsättningarna i strategin.

Det är Leaderområdets s.k. lokala aktionsgrupp (LAG) med lika delar från privat, ideell och offentlig sektor som beviljar projekt. Beslutsnivån över medlen i Leader finns därmed på den lokala nivån. Projektansökningarna och projektidéerna tas emot på ett verksamhetskontor där även övrig information finns att tillgå.

Själva ordet Leader är en fransk förkortning, som på svenska betyder “samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Leadermetodens syfte är att genom okonventionella lösningar och nya tänkbara vägar till hållbar utveckling på sikt få fram och bibehålla arbetstillfällen. I de tidigare Leaderprogrammen har just de nya samarbetsnätverken varit uppskattade och framgångsrika. Att arbeta över gränser och se landsbygden som en kvalitativ resurs kommer att skapa oanade möjligheter. Häng med på tåget!

Relaterad information

Leader Ystad-Österlenregionen, Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad   Tel: 0738-52 15 16     E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se

Europeiska kommissionens webbplats Jordbruk och landsbygdsutveckling