Leader Ystad - Österlenregionen

Om Leader Ystad-Österlenregionen

Föreningen Leader Ystad-Österlenregionen är en ideell förening som har till ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för utveckling av landsbygden i enlighet med Leader Ystad-Österlenregionens utvecklingsstrategi.
Via menyn till vänster kan du läsa mer om Leader och vad ett Leaderprojekt är.
Leader Ystad-Österlenregionen, Stortorget 17 Gamla rådhuset, 271 43 Ystad   
Tel: 0738-52 15 16   Fax: 0411-197 09   E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se