Leader Ystad - Österlenregionen

Nyhetsarkiv

Här samlas alla nyheter om Leader Ystad-Österlenregionen som publiceras på denna sida.
  • Vad händer i LEADER Sydöstra Skåne?
    23 nov - 2015
    Leaderkontoret i LEADER Sydöstra Skåne får just nu många förfrågningar om det kommande stödet för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Här summeras nuläget och vår lokala utvecklingsstrategi kort.

  • Vad händer i LEADER Sydöstra Skåne?
    5 nov - 2015
    LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi har blivit prioriterad och i oktober skickades, de förhoppningsvis sista, kompletteringarna in. Just nu inväntar vi därför startbesked från Jordbruksverket för att kunna sätta igång på riktigt!

Leader Ystad-Österlenregionen, Tobaksgatan 11, 271 41 Ystad   
Tel: 0722-44 11 58 E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se