Leader Ystad - Österlenregionen

Nyhetsarkiv

Här samlas alla nyheter om Leader Ystad-Österlenregionen som publiceras på denna sida.
  • Vi behöver få in fler nomineringar till valberedningen för Leader Sydöstra Skåne!
    24 jun - 2015
    Leader Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi 2012-2020 har blivit prioriterad och arbetet med att förbereda inför den nya leaderperioden är i full gång. Ett led i detta är tillsätta en valberedning som ska föreslå en styrelse till den konstituerande föreningsstämman. Föreningsstämman kommer troligtvis att äga rum den 15 september kl 18.

Leader Ystad-Österlenregionen, Stortorget 17 Gamla rådhuset, 271 43 Ystad   
Tel: 0738-52 15 16   Fax: 0411-197 09   E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se