Leader Ystad - Österlenregionen

Nyhetsarkiv

Här samlas alla nyheter om Leader Ystad-Österlenregionen som publiceras på denna sida.
  • Välkommen på stormöte och påverka hur ditt område utvecklas!

    16 apr - 2014
    Var med och påverka den kommande lokala utvecklingsstrategin för sydöstra SkåneSydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) arbetar nu för fullt tillsammans med Leader Ystad-Österlenregionen på att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi, som vi ska söka EU-medel för att genomföra. Viktigt i sammanhanget är att ha ett underifrånperspektiv för att ta fram de behov och möjligheter som finns i området. För att få in dina synpunkter kommer vi därför att ha fyra stormöten under våren 2014, ett i varje kommun (Tomelilla, Sjöbo, Ystad, Simrishamn). En webbenkät kommer också att finnas tillgänglig senare i vår för de som inte kan närvara vid stormötena.

Leader Ystad-Österlenregionen, Stortorget 17 Gamla rådhuset, 271 43 Ystad   
Tel: 0738-52 15 16   Fax: 0411-197 09   E-post: leader@ystad-osterlenregionen.se